2009-03-08 07:06 #0 av: Faxlin

Sömnlöshet är att tillfälligt eller mer varaktigt inte kunna, eller ha problem med att sova. Alternativt kan det också vara att sova oroligt och vakna alltför lätt. Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni, och det specifika syndrom som utmärks av sömnlöshet och som inte är en direkt följd av något annat hälsoproblem kallas för primär insomni.

Diagnosticering och förekomst

Primär insomni hör till gruppen dyssomnier i DSM-IV-TR, den vanligast använda diagnosmanualen för psykiska störningar. I denna grupp finns även diagnoserna primär hypersomni, som innebär att man är överdrivet sömnig, narkolepsi, som karaktäriseras av hastigt, okontrollerbart insomnande, andningsrelaterad sömnstörning, störd dygnsrytm och "dyssomni utan närmare specifikation". Utöver dessa finns de så kallade parasomnierna, som innefattar mardrömmar, nattskräck och sömngång.

Sömnproblem är ett vanligt förekommande och växande problem. En amerikansk undersökning visar att mellan 10 och 15 procent av den vuxna befolkningen lider av kronisk insomni, och att ytterligare 25 till 35 procent lider av tillfällig insomni. Bland äldre människor är sömnproblem extra vanliga.

Orsaker

Sömnlöshet har oftast inte bara en orsak, utan är skapad av en serie av problem. I de flesta fall är stress och för lite motion den stora faktorn. Men andra faktorer såsom oro, tinnitus, personliga kriser och dödsfall är också bidragande.

IMG_5720.JPG

Behandling

Insomni kan behandlas med olika beteendeterapeutiska tekniker samt med läkemedel.

Samhälle

Samhället utvecklas i en mycket snabbare takt än vad vi hinner anpassa våra kroppar och hjärnor till. Det kan leda till att fler människor kan komma att lida av sömnlöshet i framtiden. Det blir som en epidemi i industriländerna.

 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6mnproblem